10
Oct
2014
1

Hvorfor er metoden lur?

Vil du slippe å ta bort personalet fra barna når de skal heve sin kompetanse, slippe vikarutgifter eller en stressende hverdag for de som blir igjen? Metoden ergonomi og pedagogikk har tenkt på det også slik at det skal være enkelt å starte opp.

Du og dine ansatte jobber i ”barnehagens setting”  i miljøet. Det er her læringa skjer, i den daglige praksis. Pedagogikken står sentralt hele veien og barna er med i prosessene. Du bruker de vanlige møtepunktene du allerede har til refleksjon. Dette er en lur og lønnsom måte å jobbe på og alle er med. Ikke noe pes med for lite bemanning når personalet skal på kurs. Det kan ikke bli bedre!

Barna får også kurs i bruk av utstyr og er med å påvirke sin egen hverdag.

Vil du lære mer om strategier for læring hvordan du følger opp hver enkelt og gruppa.

Vil du ha tips til hvordan du skal planlegge prosessen for å nå ditt mål, send en mail eller ta kontakt på facebook. Gleder meg til å høre fra deg.