10
Oct
2014
2

Hvordan er metoden lærerik?

Vil du være med på en prosess som tar alle med fra start til mål. Et verktøy der enkeltindividet blir ansvarliggjort og medvirkende og synes det er gøy å lære og endre seg.

Du vil endre den private praksisen om til profesjonell praksis. En barnehagemedarbeider på 20 år som har jobber med metoden på Støperiet i Kværnerdalen barnehageenhet deler sin refleksjon her:

Hva er forskjellen før og etter at du lærte å jobbe på denne måten?

“Før ved påkledning brukte jeg ikke verneutstyret, da ble jeg sittende på huk, eller på kne. Jeg ønsket å komme ut av arbeidsstillingen fort da det var ubehagelig, jeg hjalp barnet mer og samspilte mindre. Jeg tenkte ikke over at jeg tok fra barnet læring og påførte meg selv uheldig arbeidsstilling. Nå bruker jeg verneutstyret konsekvent, jeg sitter alltid bekvemt og all min tid går med til å fokusere på barnet og samspillet. I tillegg er jeg mer enn veiledere en hjelper. Når vi planlegger god tid til aktivitetene går arbeidet lett og jeg har i tillegg fremmet barnets læring og mestring. Jeg jobber mer profesjonelt gjennom å legge til rette for barns medvirkning og følge opp det tilrettelagte fysiske arbeidsmiljøet. Det er godt å ha oppdaget og kjent på kroppen hvor givende det er å jobbe etter denne metoden – Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd.”

Høres ikke dette bra ut? Det fine er at du ikke trenger å finne opp kruttet på nytt, jeg har alle verktøy klare for å dele med deg.

Hvordan er det lønnsomt?

Visste du at Sintef sine utregninger er at det koster 13000 kr å ha en sykemeldt i uka medregnet alle kostnader. En dag 2600 kr + vikar for den syke og tap av den ansattes kompetanse.

Hadde det vært fint om du fikk brukt pengene på kompetanseheving eller leker til barna istedenfor?

Er tiden inne for en spennende endring ? Planleggingsdag, eller personalmøte hva passer best for deg og din barnehage?

Ta kontakt på mail eller facebook.

Vi ses.