Hilde Konradsen

Jeg driver kurs, forelesninger og undervisning i forebyggende sykefraværsarbeid. Arbeidsmiljø og pedagogikk kobles sammen til en helhet og skaper fantastiske resultater i form at selvstendige barn og høyt nærver blandt personalet.

Ergonomi og pedagogikk

Jeg ble inspirert av Trondheim kommune – Arbeidsmiljøenheten i 2010. Etter det har arbeidet med ergonomi og pedagogikk bare tatt fart. Barnehagen min gikk ned fra 15% til 1,6% på to år og vi holder oss på under 4%.

Barnehageleder i 15 år

Som leder i barnehage i 15 år har dette arbeidet vært det som har skapt størst resultat for barna,foreldre og de ansatte.  Vi har ryddet bort travelhet, stress, støy og har et nærvær på 97%.

En vei til suksess

Fokuset på pedagogikken er med gjennom hele dagen og barns ressurser tas i bruk i alle situasjoner. En meningsfull og givende arbeidsmåte. Min lidenskap er å dele mine erfaringer med deg og gi deg verktøy som vil endre barnehagehverdagen for barn og personalet.

Jeg som leder

D

a jeg startet dette arbeidet var det nytt i barnehagesektoren å jobbe på denne måten – å koble fag og arbeidsmiljø sammen. Som leder måtte jeg starte på bunnen  og jobbe meg oppover, det var krevende og utfordrende. Mange tabber ble gjort underveis, men til slutt  fikk vi  alle jobbet inn de beste løsningene som inspirerte og involverte et helt personalet.

Vil DU være med i en lærerik og gøyal prosess der du slipper tabbene men får de enkle og beste metodene for å skape en profesjonell barnehage der  ledelse, medarbeiderskap, barns medvirkning er i fokus er dette kurset for deg.

Som leder har jeg prøvd mange metoder for å redusere sykefravær og motivere, men ingenting kan måle seg med denne arbeidsmetoden. Jeg måtte selv ta et dypdykk i min egen måte å lære fra meg på for å lykkes som prosessveileder. Min opplevelse var at jeg ble en bedre versjon som leder.

Du vil få systematisk fokus på:

– medarbeiderskap/empowerment
- kommunikasjon og samarbeid
– tilbakemeldingskultur
– fokus på ledelse, læring og endring
– klare mål og tiltak

Formell utdanning

Utdannet på Høyskolen i Oslo som barnehagelærer i 1998

Utdannet på Høyskolen i Oslo Teater for barn 2000

Utdannet i ved NTNU Coaching som ledelsesverktøy

Har god erfaring med prosjektarbeid innen ledelse og nærværsarbeid.

Jobbet i barnehagesektoren siden 1991 som assistent, pedagogisk leder, fagleder og de siste 15 år som styrer.