Tjenester

Kurs

Inspirasjonskurs

Når du går fra kurset har du lyst til å endre din praksis og starte med arbeidet ergonomi og pedagogikk.

 • Max antall 80
 • 3 timer

Inspirasjonskurs med refleksjon

Inspirasjonskurs med refleksjon sammen med personalet

 • Max antall 50
 • 3 timer

Refleksjonskurs med dypdykk i egen praksis.

 • Max antall 25
 • Oppstartsmøte med alle i personalet 3 timer
 • Kartlegging av barnehagen 3 timer
 • Refleksjonsmøte med alle ansatte 3 timer
 • Mål og tiltak
 • Veiledning styrer

Da er du i stand til å komme i gang med arbeidet i din barnehage.

Prosjektarbeid med prosessoppfølging etter avtale

 • 3 måneder
 • 6 måneder
 • 12 måneder

Foredrag

Jeg holder fordrag fra 1 -3 timer. (Kan bestilles til heldagsseminarer og planleggingsdager.)
Kombinasjon mellom forelsening og refleksjonsoppgaver knyttet til egen bedrift og praksis.

Foredragene innholder :

 • Bakgrunn og inspirasjon til arbeidet
 • Fra privat til profesjonell praksis
 • Lovene som styrer oss
 • Ledelse og forankring
 • Viktige begreper : omsorgsbegrepet, tidsbegrepet
 • Hvordan vil vi ha det på jobb?
 • Hva hindrer oss i å få det slik?
 • Hvordan endrer og lærer vi best.
 • Hva skal til for å endre en kultur?
 • Metoden ergonomi og pedagogikk
 • Motstand i endring
 • Kvinnehelse og arbeidsskader
 • Mine resultater – hvordan nå mål. Suksess og tabber.

Barneperspektivet i fokus – se at ting henger sammen